Bộ môn NGÔN NGỮ HỌC ANH

Bộ môn Ngôn Ngữ Học Anh có tiền thân là Bộ môn Lý Thuyết Tiếng được chính thức thành lập vào ngày 19/ 3/ 2009. Hiện tại Bộ môn đang đảm nhiệm việc giảng dạy chín môn chính là Ngữ Âm – Âm Vị Học Tiếng Anh, Ngữ Pháp Học Tiếng Anh, Từ Vựng – Ngữ Nghĩa Học, Phân Tích Diễn Ngôn, Ngữ Dụng Học, Lý Thuyết Giao Tiếp, Ngôn Ngữ Học Tâm Lý, Ngôn Ngữ Xã Hội Học, và Dịch. Trong quá trình giảng dạy các GV đã tiến hành các đề tài nghiên cứu, khảo sát, trao đổi và rút kinh nghiêm để trên cơ sở đó cùng hợp tác biên soạn các giáo trình cho các môn học mà mình phụ trách. Hiện các giáo trình Lý Thuyết Giao Tiếp, Ngôn Ngữ Xã Hội Học, và Dịch đã được biên soạn và chính thức đưa vào sử dụng. Ngoài biên soạn giáo trình, viết sách và dịch sách, các GV của Bộ môn còn liên tục tham gia các đề tài NCKH cấp trường và cấp bộ , viết báo cho các tạp chí trong và ngoài trường và tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn được Bộ môn chức trong và ngoài nước. Ngoài công việc của Bộ môn mình, các GV của Bộ môn còn tham gia giảng dạy và biên soạn giáo trình cho BM thực hành tiếng.

Bộ môn Ngôn Ngữ Học Anh đảm nhiện công việc giảng dạy cho sinh viên các hệ đào tạo chính qui và không chính qui như từ xa, liên thông, tại chức… và các lớp SĐH chuyên ngành khoa học tại trường.

English Linguistics Division

Founded in 2009

Subjects:

1.     English Phonetics and Phonology

2.     English Grammar

3.     Lexico-Semantics

4.     Discourse Analysis

5.     Pragmatics

6.     Theory of Communication

7.     Psycholinguistics

8.     Sociolinguistics

9.     Translation

Research reports and articles: 10

Books and course books: 9

Responsibilities: teaching, doing research, writing books, supervising students’ graduation thesis and research

 

Các thành viên hiện tại của Bộ môn Ngôn ngữ học Anh


PGS.TS. Trần Xuân Điệp

T.S. Nguyễn Thúy Nga

Th.S. Cao Thị Thu Giang

Th.S. Đào Thị Vân Hồng

Th.S. Trần Ngọc Giang

Th.S. Nguyễn Thị Nhàn

Th.S. Phan Phương Thảo

Th.S. Trần Thị Thanh Thuỷ