1. Lịch sử

Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy được thành lập theo quyết định số 3820/QĐ-ĐHSPHN-TCCB do Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội kí ngày 14 tháng 11 năm 2008.

Trưởng Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy qua các thời kì:

11/2008 – 09/2011: Th.S Nguyễn Thị Mai Hương

09/2011 – 03/2014: Th.S Thái Thị Cẩm Trang

03/2014 - 01/2015- T.S Lê Thùy Linh

01/2015 - đến nay: TS. Nguyễn Thị Mai Hương2. Đội ngũ cán bộ

Bộ môn hiện gồm 04 cán bộ giảng dạy cơ hữu:

1. Th.S. Lê Thanh Hà (Giảng viên, Tổ trưởng công đoàn Bộ môn)

2. TS. Nguyễn Thị Mai Hương (Giảng viên chính,Trưởng Bộ môn)

3. Th.S Nguyễn Thị Hương Lan (Giảng viên, Trợ lí Nghiệp vụ Sư phạm Khoa)

4. Th.S Thái Thị Cẩm Trang (Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa)


Ngoài ra, bộ môn còn nhận được sự cộng tác nhiệt tình thường xuyên của nhiều giảng viên các bộ môn khác của Khoa trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của bộ môn.


3. Hoạt động đào tạo:


Nhiệm vụ:

·       Giảng dạy các môn học về Phương pháp dạy học tiếng Anh cho các lớp sinh viên sư phạm chuyên ngành tiếng Anh của Khoa.

·         Phụ trách điều phối công việc kiến tập, thực tập sư phạm của sinh viên sư phạm chuyên ngành tiếng Anh.

·         Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm chuyên ngành tiếng Anh.

·         Tham gia giảng dạy môn tiếng Anh cho các lớp không chuyên và chuyên ngành tiếng Anh các hệ cao học và đại học liên thông, từ xa, tại chức, văn bằng hai, vừa học vừa làm của Khoa và của Trường


Các học phần do Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy đảm nhận

Các học phần bắt buộc:

·        Lý luận dạy học tiếng Anh

·        Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

·        Kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Anh

Các học phần tự chọn

·        Tiếp thu ngôn ngữ thứ hai

·        Thiết kế chương trình dạy học

·        Phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học

·        Phát triển tài liệu dạy học tiếng Anh

·        Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh

·        Tư duy phê phán trong dạy học tiếng Anh

·        Thực hành dạy học tại trường sư phạm


4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn

Bên canh thực hiện công tác giảng dạy, các giảng viên trong bộ môn luôn tham gia tích cực công tác nghiên cứu khoa học. Các nghiên cứu khoa học đều đạt được mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy. Trong những năm qua các thành viên của Bộ môn đã và đang thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học cấp trường và tham gia tích cực đề tài trọng điểm cấp trường;

Công tác phát triển chuyên môn luôn được các giảng viên quan tâm. Các giảng viên luôn trau dồi chuyên môn dưới nhiều hình thức khác nhau (chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài bộ môn, tham gia các khóa học online, ...); tích cực tìm kiếm các cơ hội tham gia các hội thảo trong và ngoài nước với vai trò là báo cáo viên cũng như là đại biểu; tham gia viết sách, báo đăng trên tạp chí trong và ngoài nước, ...


5. Hướng phát triển trong thời gian tới

Các cán bộ và giảng viên trong bộ môn luôn hoàn thành tốt công việc giảng dạy, tham gia tích cực các hoạt động và phong trào của Khoa, và sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học. Các giảng viên trong bộ môn luôn học hỏi và sáng tạo trong các bài giảng, đặt biệt là môn phương pháp giảng dạy để giúp sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh khi tốt nghiệp sẽ trở thành các giáo viên phổ thông đạt chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.