Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành được thành lập vào năm 2004 cùng với sự thành lập của khoa Tiếng Anh. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành cho tất cả các Khoa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với một đội ngũ cán bộ giảng viên có năng lực, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, chúng tôi mong muốn cung cấp và rèn luyện cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ học tập và làm việc chuyên nghiệp.
Tổ Tiếng Anh chuyên ngành:

 


Th.S. Bùi Thuỳ Anh

Th.S Phạm Vân Anh

Th.S Phan Thị Ngọc Bích

Th.S Tạ Thanh Bình

Th.S Chu Thị Thu Huyền

Th.S. Nguyễn Thuỷ Hường

Th.S. Nguyễn Mộc Lan

Th.S. Hà Hồng Nga

Th.S. Cao Thị Hồng Phương

Th.S Trần Thạch Thuỷ

Th.S. Cù Thị Thu Thuỷ

Th.S. Nguyễn Tâm Trang

Th.S. Bùi Thị Anh Vân

Th.S. Trần Thị Thanh Xuân