Đào tạo sau đại học

Tác giả: Ngọc Giang - Cập nhật: 3/5/2014

Từ ngày được thành lập cho đến nay, khoa tiếng Anh luôn hỗ trợ mảng đào tạo sau đại học của trường bằng cách tham gia trực tiếp vào việc biên soạn khung chương trình, chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu và giảng dạy môn tiếng Anh như một môn cơ bản cho học viên khối SĐH thuộc các chuyên ngành khoa học của trường ĐHSPHN. Chương trình được chia thành  hai mảng: tạo nguồn (ôn tập đầu vào) và chính qui, đào tạo hàng ngàn HV mỗi năm.

Every year, the Faculty of English is also responsible for the training of thousands of master candidates of science for HNUE. Our tasks include developing the framework, designing and writing course books, teaching and doing assessments.
Cập nhật: 2/13/2014 - Lượt xem: 1871

Bài cùng chuyên mục