Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Tác giả: Khoa Tiếng Anh - Cập nhật: 6/10/2021

Khung chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh:
https://drive.google.com/file/d/1xmknLXZk8P1eTWPtwotFgUgfV4d4EENq/view?usp=sharing

Cập nhật: 3/2/2020 - Lượt xem: 228

Bài cùng chuyên mục