HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA TIẾNG ANH NĂM HỌC 2015-2016

Tác giả: Nguyễn Hồng Liên - Cập nhật: 5/30/2016

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA TIẾNG ANH

NĂM HỌC 2015-2016

 

Sáng ngày 22/4/2016, Liên Chi Đoàn Khoa Tiếng Anh đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2015-2016. Với tổng số 10 đề tài tham gia, 05 đề tài có điểm số cao nhất đã được xét duyệt để trình bày báo cáo tại hội nghị.

05 đề tài được trình bày thuộc các mảng phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ Anh. Có những đề tài đã thể hiện được năng lực nghiên cứu chuyên sâu của sinh viên. Giải Nhất đã thuộc về sinh viên Trần Minh Anh Nhân, sinh viên lớp K63B do ThS. Lưu Thị Kim Nhung hướng dẫn với đề tài “Motivation of Junior Students Taking Math-through-English Teacher Training Course At Hanoi National University of Education”. Đây được coi là đề tài có tính thiết thực cao, có thể được sử dụng đối với việc  giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên khoa Toán.

Với đề tài “An Investigation into Common Mistakes in Comparison Exercises by Students At Chuong My A Highschool”, sinh viên Nguyễn Thị Hạnh lớp K62B đã giành giải Nhì. Hội đồng đánh giá bài nghiên cứu này rất cụ thể và hoàn toàn phù hợp khi giảng dạy ở bậc phổ thông.

Chọn đề tài duy nhất của mảng Ngôn ngữ Anh, sinh viên Đỗ Thanh Thủy lớp K63B đã trình bày báo cáo với tiêu đề: “Modality Used in Adele’s Seven Hit Song Lyrics Based on Halliday’s Model” và giành giải Ba.

Hai giải Khuyến khích thuộc về hai nhóm sinh viên K64A: Mã Hồng Anh - Trương Bích Huyền với đề tài “Using Quizlet in Learning English Vocabulary for Students at Faculty of English, Hanoi National University of Education” và Hoàng Mỹ Anh – Đặng Hoàng Hải với chủ đề “How to Improve Speaking Performances at Class 10 English 1 in High school for Gifted Students”.

Hằng năm, Hội nghi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học là một cơ hội để sinh viên đi sâu vào việc nghiên cứu những vấn đề khoa học, bên cạnh việc học trên lớp. Hội nghị không chỉ là dịp để trình bày các đề tài mà còn khuấy động phong trào nghiên cứu trong sinh viên./

Nguyễn Hồng Liên

Cập nhật: 5/26/2016 - Lượt xem: 307

Bài cùng chuyên mục