Chi bộ Khoa Anh gồm 15 đảng viên

 

Chi ủy: 3 đồng chí

1. Hà Hồng Nga - Bí thư Chi bộ

2. Lưu Thị Kim Nhung - Phó bí thư Chi bộ

3. Đỗ Thị Phi Nga - Chi ủy viên

 


 

 

 


 Chi bộ đi thăm di tích K9