Bộ môn Thực hành tiếng

1. Giới thiệu chung

Nhiệm vụ: Bộ môn Thực hành tiếng chính thức thành lập năm 2004, cùng với sự thành lập chính thức của khoa Tiếng Anh. Bộ môn Thực hành tiếng chịu trách nhiệm giảng dạy các môn Nghe, Nói, Đọc, Viết, Luyện âm cho sinh viên khoa Tiếng Anh từ HP1 đến HP8. Ngoài ra, bộ môn còn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thực hành tiếng cho học viên các hệ Văn bằng 2, Liên thông, Từ xa, Vừa làm vừa học trong và ngoài trường.

Song song với công tác giảng dạy, các giảng viên thuộc bộ môn Thực hành tiếng còn tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học và viết giáo trình, phục vụ cho công tác giảng dạy của bộ môn nói riêng và của khoa Tiếng Anh nói chung.

Trưởng bộ môn qua các thời kì:

- ThS. Lưu Thị Kim Nhung (hiện là Trưởng khoa)

- ThS. Trần Hương Quỳnh (hiện đang học nghiên cứu sinh tại Australia)

- ThS. Đào Thị Bích Nguyên

2. Thành viên của bộ môn:

Trưởng bộ môn: ThS. Đào Thị Bích Nguyên

Phó bộ môn: ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Thành viên của bộ môn Thực hành tiếng:

ThS. Triệu Tuấn Anh

ThS. Nguyễn Thị Kiều Giang

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

ThS. Nguyễn Thu Hằng

Lê Thị Thu Hồng

ThS. Nguyễn Hồng Liên

ThS. Doãn Thuỳ Linh

ThS. Nguyễn Thị Hoàng My

ThS. Đào Thị Bích Nguyên

ThS Lê Thị Minh Nguyệt

TS. Lưu Thị Kim Nhung

ThS. Đặng Thị Phượng 

TS. Trần Hương Quỳnh

ThS. Nguyễn Thị Minh Thanh 

ThS. Ngô Quỳnh Trang

ThS. Phạm Thị Thu Thuỷ

ThS. Trần Thiên Tứ